Belangrijke telefoonnummers Wichtige Telefonnummern 
   

Alarmnummer / Notruf: 112

Politie: (geen spoed) / Polizei (keine Eile) 0900 - 88 44

Huisarts (apotheekhoudend) / Hausarzt mit Apotheke:
Jewelweg 8c, Callantsoog:  +31 (0)224 - 58 12 90

Apotheek / Apotheke
Jewelweg 8c, Callantsoog:  +31 (0)224 - 58 12 90
Dorpsplein 9, Callantsoog:  +31 (0)224 - 58 13 59

Tandarts / Zahnarzt
Pater de Witstraat 77, 't Zand: +31 (0)224 - 59 31 06

Huisartsenpost / Aerztlicher Notdienst
Grotewallerweg 1, Schagen:  +31 (0)224 - 22 40 40

Ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep - locatie Den Helder  
Huisduinerweg 3, t elefoon:  +31 (0)223 - 69 69 69


Spoedeisende huisartsenhulp voor avonden, nachten, weekenden en feestdagen: 
Ook bij spoed dient u altijd eerst  telefonisch contact op te nemen !

Notarzthilfe fuer Abende, Naechte, Wochenenden und Feiertage:
Auch im Notfall  muessen Sie immer zuerst telefonisch kontaktieren !